LOGIN


*ภาษาอังกฤษเท่านั้น
สมัครใหม่ ลืมรหัสผ่าน
logo_stopdrink2022

ก่อนทำการสมัครลงทะเบียนออนไลน์ Stopdrink Acoustic Music Awards 2022 ท่านจำเป็นจะต้องสร้าง username และ password เพื่อเข้าไปกรอกข้อมูลการสมัคร ถ้าหากท่านยังไม่มี username ในการสมัคร กรุณาคลิ๊ก สมัครขอ username

  • *หมายเหตุ การขอ username เพื่อกรอกใบสมัคร ระบบจะตรวจสอบจาก E-mail ที่ท่านสมัครไว้ แนะนำให้ หัวหน้าทีมเป็นผู้สมัคร
  • ** การกรอกข้อมูล ท่านสามารถสร้างชื่อวงทีม ของท่าน และข้อมูลสมาชิกทีมของท่าน ได้ตลอดเวลา จนกว่าทางระบบจะแจ้งเตือนการแก้ไข ก่อนเริ่มการแข่งขัน 7 วัน


* การสมัคร สำหรับผู้สนใจจะต้องสมัครสมาชิกการประกวดวงดนตรี Stopdrink Music Awards 2022 จากทางเว็บไซต์ เท่านั้น

วิธีการสมัครข้อมูลเพิ่มเติมของการประกวด

Stopdrink Music Awards 2022สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)
เชิญชวนผู้สนใจอายุไม่เกิน 22 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี
"Stopdrink Music Awards 2022"
ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล


คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

- ผู้เข้าแข่งขันอายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ในวันสมัครหากผู้เข้าแข่งขันที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
- ทำการแข่งขันเป็นวง โดยมีจำนวนสมาชิกวงละ 3 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 คน
- สมาชิกในวงทุกคนต้องไม่เคยมีผลงานเพลงออกวางจำหน่ายหรือสังกัดค่ายเพลงใดๆ มาก่อน (ไม่มีสัญญาผูกพันกับค่ายใด)
- ผู้สมัครทุกคนต้องสังกัดวงใดวงหนึ่งเพียงวงเดียวเท่านั้น ผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติภายใต้ข้อตกลงที่กำหนด
- การสมัครเข้าร่วมแข่งขันนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสมัคร

ระเบียบการประกวด

- กรอกข้อมูลในใบสมัคร และรูปถ่ายให้ครบถ้วน ส่งพร้อมเอกสารประกอบการสมัครภายในวันที่ 5 ม.ค. - 5 มี.8 พ.ศ. 2565 เอกสารแนบ สำเนาบัตรประชาชนสมาชิกในวงทุกคน
- ในวันประกวด ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามสไตล์ของวง โดยไม่สวมรองเท้าแตะและไม่สวมใส่ชุดที่ลามกอนาจาร และสวมหน้ากากอนามัย หรือ เฟซชิลตลอดเวลา
- ในวันประกวด นักดนตรีทุกตำแหน่งต้องเล่นดนตรีสดเท่านั้น ห้ามใช้อุปกรณ์อัดเสียงมาก่อนและนำมาเปิดในวันประกวด
- ในวันประกวด ผู้เข้าประกวดต้องนำเครื่องดนตรีมาเอง โดยทางผู้จัดมีเฉพาะกลองชุด ตู้แอมป์ ไมค์ และเครื่องเสียงให้เท่านั้น
- เพลงรณรงค์ที่ได้รับรางวัลเพลงรณรงค์ยอดเยี่ยม 2 เพลง จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัด เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ ของ สคล. โดยเจ้าของผลงานจะได้รับโอกาสในการร่วมรณรงค์ด้วย

ขั้นตอนการรับสมัคร

สมัครออนไลน์เท่านั้น ที่ www.stopdrinkmusicawards.com สมัครสมาชิกและเข้าสู่รบบ เพื่อทำการกรอกแบบฟอร์มการสมัคร
- อัดคลิป Audition Clip เพลงช้า 1 เพลง เพลงเร็ว 1 เพลงโดยไม่ตัดต่อ ในแบบฟอร์ม ออนไลน์ - ประกาศผล ภายในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2565 วงที่ผ่านการคัดเลือก 20 วง
- จึงใช้เพลงรณรงค์เกี่ยวกับการลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยไม่จำกัดแนวเพลง (ในรูปแบบที่แต่ละวงถนัด) สำหรับใช้ในการประกวดในรอบต่อไป ขั้นตอนการประกวด วงที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 20 วง จะผ่านเข้าสู่รอบ Semi Final และ Final ตามลำดับ โดยต้องทำการแสดงสดบนเวที ดังนี้
รอบ Semi Final (20 วง) กำหนดจัดวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2565 แต่ละวงเล่นเพลงช้า 1 เพลง เพลงเร็ว 1 เพลง (โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเพลงใน Audition Clip) และเพลงรณรงค์ที่แต่งไว้ 1 เพลง รวม 3 เพลง เวลารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 นาที (รวม Sound Check) เพื่อคัดจาก 20 วง ให้เหลือ 10 วง
รอบ Final (10 วง) กำหนดจัดวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2565 แต่ละวงเล่นเพลงช้า 1 เพลง เพลงเร็ว 1 เพลง (โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเพลงใน รอบ Semi Final) และเพลงรณรงค์ที่แต่งไว้ 1 เพลง รวม 3 เพลง เวลารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 นาที(รวม Sound Check)
- สถานที่จัดงาน ............. เทพมหานคร ค่าพาหนะ และ ค่าที่พัก ทางผู้จัดเหมาจ่ายตามความเหมาะสม

เกณฑ์การตัดสิน

1. พิจารณาจากทักษะและความสามารถทางด้านดนตรี
2. พิจารณาจากทักษะและความสามารถในการขับร้อง
3. พิจารณาจากความสามารถในการแสดงออกของสมาชิกทั้งวงบนเวที
4. พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์จากคำร้อง ทำนอง และการเรียบเรียง ในการแต่งเพลงรณรงค์
*คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

รางวัลการประกวด

1. รางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
2. วงรองชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
3. วงอันดับที่ 3 รับทุนการศึกษา 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
4. วงอันดับที่ 4 รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
5. วงอันดับที่ 5 รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
6. นักร้องยอดเยี่ยม รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
7. นักดนตรียอดเยี่ยมรับทุนการศึกษา3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
8. เพลงรณรงค์ยอดเยี่ยม 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล


ติดต่อสอบถาม

Admin โทร.065-1983666
Facebook Fanpage : StopdrinkMusicAwards
www.stopdrinkmusicawards.com

We new friends!